Hvilke boremetoder findes der?

20 April 2020 Cecilie Mortensen

editorial

Når det kommer til boremetoder, så er der mange forskellige metoder. For at være mere præcis, så snakkes der om boringer, der foregår i jorden. Alt efter den jord der arbejdes med, og det formål man har med boringen, så er der boringer, som er mere ideelle end andre i forskellige situationer. 

Lad os se nærmere på nogle af de forskellige boringer, der findes. 

Forskellige boremetoder

En af de boringer der kan foretages er en markvandboring. I denne type boring tager man f.eks. jordprøver for hver meter, man borer. På den måde kan man også få en fornemmelse af den jordbundkvalitet, jorden har. 

En anden boretype er en brøndboring. Der kan f.eks. laves en brøndboring, hvis man vil være selvforsynende med vand til sin bolig. Her kræver det naturligvis, at man kender til vandets kvalitet, som kommer fra brønden. Og dette kan man bl.a. finde ud af gennem en brøndboring. Det er dog en boring, som kræver den rette ekspertise, sikkerhedsforanstaltninger og erfaring. Da det er en boring, som foregår helt tæt på grundvandet, så skal man være sikker på, at man ikke kommer til at forurene vandet det under boringen. 

En tredje type boring, er en lufthæveboring. Denne boring anvendes ofte, når der skal bores i kalk. Den bruges også ofte, når man skal arbejde i dybder ned til 500 meter, og når der skal bores i en omkreds på mellem 200 til 1000 mm. 

Andre boringer der også anvendes er tørboringer, vacumboringer, snegleboringer og sløjfninger. Uanset hvilken boring der skal laves, så er der god grund til at hyre professionel hjælp. For det første kræver en boring, at man har det rette udstyr. Dernæst kræver det især, at man har sikkerhedens i orden, når der bores – og et professionel borefirma kender til de foranstaltninger, der skal tages. A.Højfeldt er et af de firmaer – dem kan du også læse mere om her: http://www.a-hoejfeldt.dk/kompetencer/

More articles