Revision – hvorfor er det vigtigt for små og mellemstore virksomheder?

08 June 2023 Ida Svanhardt

Revision er en essentiel del af enhver virksomhed, både store og små. En revision bruges til at undersøge virksomhedens økonomiske forhold og sikre, at alle regnskabstransaktioner er blevet bogført korrekt i henhold til de gældende regler og love. Når det kommer til små og mellemstore virksomheder, kan revisionen være en værdifuld måde at give virksomheden et overblik over sin økonomiske situation og identificere områder, hvor der kan optimeres og optimeres.

revision

Hvad er revision?

Revision er en proces, hvor uafhængige revisorer gennemgår en virksomheds regnskaber og undersøger, om de afspejler den økonomiske situation korrekt. Revisorerne sikrer, at regnskaberne er i overensstemmelse med de økonomiske principper og love. Det giver virksomheden og dens interessenter et pålideligt billede af, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk og på hvilke områder, der er behov for forbedring.

Hvorfor er revision relevant for små og mellemstore virksomheder?

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan have relativt simple regnskaber sammenlignet med store virksomheder. Alligevel kan de stadig have brug for revision og vil drage fordel af at få deres regnskaber undersøgt af en uafhængig tredjepart. Revisionen giver SMV’er mulighed for at få en vurdering af deres regnskaber og den økonomiske situation. Det kan bygge tillid hos virksomhedens interessenter som kunder, investorer, banker og myndigheder. Derudover kan en revision give en række andre fordele for SMV’er:

    • Revisionen kan hjælpe med at identificere, om der er nogen ukorrekte bogføringer, misbrug af midler, og generelle økonomiske problemer, som skal løses
    • Revisionen kan identificere områder, hvor SMV’et kan optimere sine finansielle ressourcer og reducere omkostningerne til at opretholde et ordentligt regnskab
    • Revisionen kan hjælpe med at forklare og adskille de forskellige indkomstkilder og -omkostninger, der kan være specifikke for SMV’er

Hvornår og hvordan planlægger SMV’er revisionen?

SMV’er skal overholde visse regler og love, når det kommer til revision. I Danmark kræver loven, at SMV’er foretager revision mindst én gang om året, hvis visse økonomiske mål er nået. Det betyder, at SMV’et skal indsende en revisionsprotokol til Erhvervsstyrelsen.

SMV’er kan vælge at hyre en uafhængig revisor eller bruge intern revision, hvis det er økonomisk fordelagtigt. SMV’et kan desuden vælge at planlægge revisoren på forskellige tidspunkter i året, afhængigt af om det ønsker en mere omfattende revision eller simpelthen ønsker et øjebliksbillede af virksomhedens økonomi. Ved at planlægge tidligt i året, kan SMV’et drage fordel af rådgivning fra revisoren om, hvordan de kan optimere deres skatteplanlægning og andre økonomiske strategier.

Hvordan kan SMV’et optimere sin revision?

En revision kan tage tid og omfattende ressourcer, der kan have indflydelse på SMV’ets daglige forretningsdrift. Derfor kan SMV’et optimere sin revision ved at forberede sig på forhånd. Det kan blandt andet betyde at overholde regnskabslovgivningen, bogføre alle regnskabsdata korrekt og pålideligt. Det kan også betyde at identificere specifikke udfordringer eller spørgsmål, som SMV’et ønsker at gennemgå med revisoren på forhånd. Derudover kan SMV’et overveje at bruge en cloud-baseret regnskabssoftware, som gør det lettere for både SMV’et og revisoren at få adgang til nødvendige data.

Revision er en uundværlig proces, der giver SMV’er et pålideligt og objektivt billede af deres økonomiske situation. En revision kan hjælpe SMV’et med at identificere områder af forbedring og give dem værdifuld feedback om deres virksomhedsøkonomi, der kan bygge tillid hos deres interessenter og afsløre, hvor SMV’et kan optimere sine økonomiske ressourcer. SMV’er kan drage fordel af hinanden og udveksle erfaringer om revision, og hvordan de bedst kan forberede sig på revisionen for at optimere processen.

Så hvis du leder efter en revisor, så kontakt raabyrevision.dk

More articles