Det er let at bruge penge. Faktisk er det noget, de fleste af os af gode til – særligt os der ejer en bolig. Vi skifter ud og køber nyt og skifter ud igen. Også når det kommer til gulve. Men har du et trægulv, er der god grund til at overveje en gulvafslibning i stedet.

Man kan let forestille sig, at det kune være flot med et splinternyt trægulv i hele huset, men er du helt sikker på, at det er den bedste løsning? Og her taler vi ikke kun for din pengepung (som helt sikkert ville sætte pris på en renovering i stedet), men også for miljøet og for boligens helhedsindtryk.

Nogle hjem er født med en specifik form for trægulv, og hvis du piller dét gulv ud af boligen og sætter et andet og mere moderne trægulv ind i stedet, risikerer du at ødelægge den arkitektoniske helhed. Samtidig gør du ikke noget videre godt for miljøet, når du skifter et gulv ud, der kunne være genbrugt, og så er der selvfølgelig den helt store ting, at det er langt billigere at slibe et gulv end at skifte det – det fortæller gulvkanonen.dk, der hver dag sliber og efterbehandlede slidte trægulve.

Brug pengene på noget andet sjovt!

Som tidligere nævnt er det let at bruge penge, men der er virkelig ingen grund til at skifte dit trægulv, hvis du kan slippe. Det koster rask væk mellem 500-700 kr. for et nyt trægulv (og her er ikke tænkt på al den tid, der skal bruges på arbejdet med at skifte det og smide de gamle brædder ud), mens du som tommelfingerregel kan slibe et trægulv for omkring 100 kr. per kvadratmeter.

Skal gulvet høvles, inden det kan slibes, er prisen lidt højere – måske omkring 200 kr. – men der er stadig mange penge at spare.

Join the Conversation

5 Comments

  1. That is my third time visiting this internet site. We are beginning a new initiative in the same class as this website. Your site provided us with beneficial information to work on. You’ve gotten performed a admirable job. The rationale why i like this put up and it is so informational and I’m gonna save it. One thing to say the Indepth analysis this post has is vastly remarkable.Nobody goes that further mile these days? Well Executed!!!

  2. Hopefully my story inspires you that you too can get pregnat and get the same results as me without typical Infertility treatments, and without any unwanted side effects. You will find this helpful too if youre just beginning as my tips make conceiving a child more speedily.

  3. Thanks so much for your post. I love this site. If you are ever looking to drive in more visitors to your website, come check us out.

  4. Hi! I found your website by accident this morning, but am really pleased that I did! Not only is it entertaining, but also straightforward to use compared with lots that I’ve viewed! I was attempting to discover what theme you had employed, – anyone have any clue? I’ve utilized a similar overall page layout myself, but discover that your web site loads a lot more swiftly, although you seem to have a great deal additional material. The only issue I’ve had is with the header, which seems less wide that the actual page in Opera v8.0, although it appears OK in IE and in firefox maybe it’s time to swap! Excellent web site, incredibly tidy job, and a excellent inspiration for my simple attempt! I’ll be looking to improve my own internet site and will certainly visit again soon!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *